Myndigheternas lokalförsörjning

Motion 2007/08:Fi260 av Fredrik Schulte (m)

av Fredrik Schulte (m)
Motion till riksdagen

2007/08:Fi260

av Fredrik Schulte (m)

Myndigheternas lokalförsörjning

Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att sänka myndigheternas lokalkostnader.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att myndigheter bör redovisa nyckeltal för sin lokalanvändning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av sparbeting på lokalkostnaderna för samtliga myndigheter.

Motivering

Näst efter kostnader för personal utgör lokalkostnader den största utgiftsposten för offentlig verksamhet. Enbart anslagen för lokalhyror till statliga myndigheter och verk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)