Myndigheters utskick av fakturor

Motion 2016/17:2433 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med förslag för att stoppa utskick av fakturor med orimligt låga belopp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje dag skickar svenska myndigheter ut fakturor som följd av att en medborgare ålagts att betala mindre avgifter. Ett exempel på en mindre avgift som sedan fakturerats är Transportstyrelsens broavgift på fem kronor vid bron över Motalaviken. SVT har tidigare rapporterat hur Transportstyrelsen på bara några månader skickat ut över 100000 fakturor på under 10 kronor. Byråkratin gör att myndigheten med andra ord kan göra en förlust då administrationen kring fakturorna kostar mer än själva avgiften.

Riksdagen beslutade 2010 att Motalabron delvis skulle finansieras med lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter (broavgifter). På så sätt är det de som faktiskt nyttjar bron som med avgifterna hjälper till att bekosta bygget av den. Om utfallet av hanteringen kring dessa fakturor inte är lönsam försvinner syftet med faktureringen.

Förfaranden som exemplet med bron över Motalaviken innebär inte bara irritation hos de som nyttjar en avgiftsbelagd tjänst, det skapar likaså ökade kostnader och en ökad arbetsbelastning för svenska myndigheter. Ett sätt att hantera faktureringen på kan vara att ha ett maxbelopp innan fakturor skickas ut, men det finns flera sätt som problemet kan lösas på. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag för att inte statliga myndigheter ska skicka ut fakturor med orimligt låga belopp som i slutändan gör att skattemedel slösas.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)