Näringsliv

Motion 2000/01:N324 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2000/01:N324

av Svensson, Alf (kd)

Näringsliv

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om statens roll i näringspolitiken.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kommunernas roll i näringspolitiken.1

3. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av
kommunallagen i syfte att underlätta prövning av kommunal
näringsverksamhet.1

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en effektivare konkurrenspolitik.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om genomförande av Småföretagardelegationens förslag.

6. Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (47)