Näringsriktiga måltider för äldre

Motion 2020/21:824 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur riktlinjerna för näringsriktiga måltider för äldre efterlevs och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Åldrande innebär att behovet av vissa näringsämnen förändras, vilket i längden riskerar att leda till undernäring om hänsyn inte tas till behovet. Därför är kost och nutrition en viktig del av vården och omsorgen för personer med olika sjukdomar och speciellt hos äldre. Orsaker som kan medföra ökad risk för undernäring är bl.a. bristande aptit, depres­sion, mag- och tarmproblem, tugg- och sväljproblem och nedsatt syn.

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet, inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Helt enkelt en höjdpunkt att se fram emot.

Det är viktigt att fokus på kosten ska vara näringsinnehåll och kvalitet och inte kalori­innehåll, vilket alldeles för ofta varit fokus genom åren.

Under 2016 arbetade Livsmedelsverket och Socialstyrelsen tillsammans för att se över rådande rekommendationer och hitta bra sätt att fördela ansvaret för måltids- och nutri­tionsfrågor inom vård och omsorg. Ett resultat är att rekommendationen om tre grund­koster (SNR-, A och Ekost) nu tas bort. Dessa grundkoster har ersatts med uppdaterade rekommendationer som utgår från den senaste upplagan av Nordiska näringsrekommen­dationer (NNR 2012). Samtidigt blir ansvarsfördelningen mellan Livsmedelsverket och Socialstyrelsen tydligare.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)