Närståendeadoption

Motion 2007/08:C283 av Louise Malmström (s)

av Louise Malmström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa nationella regler för närståendeadoption så att homosexuella par som ansöker får en likvärdig behandling av tingsrätten oavsett var i landet de bor.

Motivering

Ett lesbiskt par som låtit sig insemineras i Danmark ansökte när barnet kommit om så kallad närståendeadoption. De kontrollerades noggrant i social­register och brottsregister och genom hembesök. Det konstaterades att de levde i en kärleksfull relation, hade arbete och ordnad ekonomi. De blev godkända av alla instanser.

Ändå blev tingsrättens beslut märkligt nog avslag. Skälet till avslaget var att inseminationen skett i Danmark och inte i Sverige. Men för andra par, på andra platser i landet, har det faktum att inseminationen skett i Danmark inte spelat någon roll. De har ändå fått bifall. Det kan inte vara rimligt att ett barns rätt till en adoptivförälder beror på var i landet man bor.

Med anledning av ovanstående bör nationella regler införas så att homosexuella par som ansöker om närståendeadoption får en likvärdig behandling av tingsrätten oavsett i vilken del av landet de bor.

Stockholm den 1 oktober 2007

Louise Malmström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)