Nässjö-Oskarshamnsbanan

Motion 2017/18:2100 av Emma Hult (MP)

av Emma Hult (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att NässjöOskarshamnsbanan bör behållas och utvecklas för persontrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mellan Nässjö och Oskarshamn går den så kallade NOJ-banan. Banan började byggas 1869 och den första sträckan blev Berga–Oskarshamn, arbetet gick vidare och 1873 kunde invånarna i Eksjö nu ta sig med tåg till Nässjö och tvärt om. 1874 stod banan klar i sin fulla sträckning mellan Nässjö och Oskarshamn.

Banan var en av Sveriges tidiga enskilda järnvägar och verkade som privatbana fram till 1946 då banan förstatligades och Statens järnvägar tog över.

Sträckan har på senare tid trafikerats av en rad olika tågoperatörer. Från april 2005 till december 2011 trafikerades inte sträckan BergaOskarshamn. I december 2011 återupptogs persontrafiken även på den delen av sträckan och fram till december 2014 trafikerades sträckan i sin helhet. Under senare tid har sträckan Eksjö–Nässjö trafikerats, när det funnits tillgång till tågvagnar. Nu under hösten 2017 är all trafik på sträckan inställd. Banan är ännu inte elektrifierad.

Att kunna ta tåget till jobb, skola och andra aktiviteter är ett bra transportsätt för resenärerna, det är också helt avgörande för att vi ska klara den omställning som krävs för att klara klimatutmaningen. Därför är det viktigt att befintliga järnvägssträckor, såsom den mellan Nässjö och Oskarshamn underhålls, elektrifieras och trafikeras. Utan möjligheten att ta tåget, blir utmaningen väldigt mycket större.

Därför bör riksdagen ställa sig bakom vad som anförs i motionen om att Nässjö–Oskarshamnsbanan bör behållas och utvecklas för persontrafik och tillkännager detta för regeringen.

Emma Hult (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare