Nationaliteten på körkortet

Motion 2010/11:T292 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationalitet på körkort.

Motivering

I Sverige finns idag många sätt att identifiera sig, exempelvis bland annat med pass, nationellt id-kort och körkort. Passet är gångbart över hela världen och det nationella id-kortet inom EU-områdets Schengenländer. Däremot är körkortet endast ansett som giltig identitetshandling inom Sveriges gränser på grund av att det saknar uppgift om bärarens nationalitet.

För att underlätta resor inom Schengenländernas gränser medelst svenskt körkort, bör en översyn göras för att möjliggöra att nationaliteten utställs på körkortet om bäraren så önskar.

Stockholm den 26 oktober 2010

Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)