Nationell cancerplan för bröstcancer

Motion 2006/07:So303 av Christina Oskarsson m.fl. (s)

av Christina Oskarsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell cancerplan för bröstcancer.

Motivering

Varje år insjuknar cirka 7 000 kvinnor i Sverige i bröstcancer; det innebär att närmare 20 kvinnor varje dag får en bröstcancerdiagnos. Var 6:e timma dör en kvinna i Sverige i bröstcancer, som är den vanligaste cancerformen hos kvinnor.

De senaste åren har en ny generation cancerläkemedel introducerats och en rad nya preparat är på gång. Detta ger sjukvården möjlighet att bota och förlänga livet på många kvinnor. Dock bygger de nya behandlingarna på helt nya medicinska principer och kostar mer än traditionell behandling. Dessa läkemedel används ofta i kombination med traditionell behandling som cytostatika, strålning och kirurgi.

I dag kan en kvinna med bröstcancer i Göteborg få en helt annan behandling än en kvinna i Umeå, och det skiljer cirka 20 procent i femårsöverlevnad efter bröstcancer mellan olika regioner i Sverige. Bakom de regionala skillnaderna ligger ofta ekonomiska skäl, men det får sällan patienten veta.

Patienterna har stor tilltro till att läkarna ska ge oss den bästa behandlingen och ställer knappast frågan om man kan få bättre behandling i ett annat landsting. Patienterna har rätt till den bästa behandlingen, den behandling som ger bäst förutsättningar att bli frisk.

Resurserna till cancervården måste säkerställas för att ge möjlighet till behandling utan hot om och begränsningar av sparkrav.

För att garantera att alla kvinnor med bröstcancer ska få den bästa vården oavsett bostadsort måste en nationell cancerplan för bröstcancer snarast tas fram.

Stockholm den 23 oktober 2006

Christina Oskarsson (s)

Britta Rådström (s)

Hillevi Larsson (s)

Monica Green (s)

Carina Ohlsson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Marie Nordén (s)

Carina Hägg (s)

Anne Ludvigsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)