Nationell e-strategi

Motion 2007/08:Fi231 av Mats Gerdau (m)

av Mats Gerdau (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell e-strategi.

Motivering

Sverige har legat i internationell tätposition när det gäller e-tjänster. De senaste åren har vi dock halkat efter, visar en ny rapport som EU-kommissionen beställt. Det är Capgemini som genomfört en analys av hur tillgängliga och avancerade myndigheternas e-tjänster är i 31 europeiska länder. Från att ha lett utvecklingen har Sverige nu rasat ned till sjunde plats, förbisprungna av Österrike, Slovenien, Malta, Portugal, Storbritannien och Frankrike.

En sannolik orsak är att den socialdemokratiska regeringen inte prioriterade dessa frågor och att utvecklingen därför avstannade. Skatteverket har varit ett föredöme i att utveckla bl a deklarationer via e-tjänster. Andra myndigheter och inte minst många kommuner ligger dock långt efter. I bästa fall kanske man kan ladda ned en blankett från myndighetens websida. Att utföra tjänster ligger tyvärr långt bort. De kommuner som har ambitioner att förbättra medborgarservicen via e-tjänster får göra det själva, utan support från statens sida. Det blir dyrt när varje kommun ska utveckla sina egna system, vilket avhåller många från att ens försöka. Därmed cementerar man ett gammalt myndighetstänkande.

Myndighets-Sverige måste graderas upp till 3.0 nu och det gäller på bred front på såväl den statliga som den kommunala nivån. Med fler e-tjänster kan servicen förbättras för medborgarna och resurserna användas mer effektivt. Därmed är det också bra utifrån ett skattebetalarperspektiv.

Jag anser att det krävs en strategi från statens sida för att utveckla e-tjänsterna i Sverige.

Stockholm den 1 oktober 2007

Mats Gerdau (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)