Nationell flygplats i Västernorrland

Motion 2009/10:T272 av Solveig Hellquist (fp)

av Solveig Hellquist (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell flygplats i Västernorrland.

Motivering

I regeringens flygplatsutredning var inte Midlanda listad som en flygplats av nationellt intresse och blev därför inte statligt finansierad. Flygets särställning när det gäller att skapa effektiva resmöjligheter vid längre resor både inom landet och utomlands har varit en viktig utgångspunkt för utredningen. Det är därför mycket märkligt att inte Midlanda blev nationell.

Västernorrlands bruttoregionprodukt är den tredje största i landet. Det innebär konkret att länets bidrag till statskassan är mycket stort tack vare våra stora exportindustrier. Länets exportintensiva industrier behöver både frekventa och snabba förbindelser.

En mycket stor del av företagens resor går via Arlanda till resten av världen. Självklart måste de kunna nå ut till sina kunder och marknader snabbt och effektivt. Av tidsskäl finns inget alternativ till flyget. Att hänvisa företagets personal och deras utländska kunder till en plats på tåget är otillständigt och skulle innebära stora negativa konsekvenser för företagets konkurrenskraft på den globala marknaden. Men även för våra mindre företag, våra myndigheter och organisationer och inte minst för vårt universitet är det viktigt att snabbt och enkelt kunna ta sig till Stockholm, Arlanda och världen. Vi är givetvis angelägna om att ta största möjliga miljöhänsyn. Men – vi måste också inse att vi behöver flyget för att klara konkurrens och internationellt samarbete. I Västernorrland ligger de facto Norrlands största gemensamma arbetsmarknad i området Sundsvall–Timrå–Härnösand.

Stockholm den 1 oktober 2009

Solveig Hellquist (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)