Nationell förarutbildning för utryckningsfordon

Motion 2019/20:2577 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av behovet av att säkra patienternas och räddningspersonalens trygghet och därför se över möjligheten att införa en nationell utbildning i utryckningskörning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2012 vann ambulanssjukvården i Västerbotten årets prehospitala pris för sin unika utryckningsförarutbildning. Utbildningen syftade till att göra brådskande ambulans­transporter säkrare genom kunskap och övningar i bland annat omkörningar och anpassad hastighet. Denna utbildning har nu flera landsting och regioner tagit efter och det innebär att kvaliteten på de förare som ska köra en ambulans under utryckning har ökat. Det sker cirka 9 000 ambulansutryckningar varje år enbart i Västerbotten och ett snabbt och professionellt ingripande kan i många fall vara livsavgörande.

Kunskapscentrum Katastrofmedicin vid Umeå universitet har studerat de ambulans­olyckor som inträffade under en period. Av de 16 olyckor med personskador som upp­dagades var det i 80 procent av fallen ambulansföraren som vållade olyckan. Liknande problematik återfinns även inom annan utryckningskörning. 16 olyckor kan tyckas låta lite under en tvåårsperiod men måste ses som ett misslyckande för en bransch vars hantverk är just trygghet. Särskilt med tanke på de långtgående möjligheter till förebyggande arbete som står till vårt förfogande.

Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett nationellt problem och det ser likadant ut i hela landet. Rätt kompetens vid utryckningskörning kan vara skillnaden mellan liv och död, där såväl patientens som ambulanspersonalens egen säkerhet står på spel. Kraven på politiker och ledning att tillhandahålla god utbildning och säker utrustning är därför stora, men fortfarande saknas det nationell samordning för att utbilda ambulans­personal och annan räddningstjänst i utryckningskörning. För att säkra patienternas och räddningspersonalens trygghet bör möjligheterna för en nationell likriktad utbildning i utryckningskörning ses över.

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)