Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartarbete och social dumpning

Motion 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:Sk407

av Lars Ohly m.fl. (v)

Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartarbete och social dumpning

v402

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Bakgrund 3

4 Trepartssamverkan för sjysta villkor 4

5 Rätt att kräva svenska kollektivavtal av utländska företag 5

6 Kollektivavtal vid offentlig upphandling och ratifikation av ILO 94 6

6.1 ILO:s konvention 94 7

7 EG-rättens förhållande till ILO-konventioner 7

8 Skärp huvudentreprenörers ansvar 8

9 Stärkta rättigheter på arbetsmarknaden för papperslösa 10

10 Rödgrönt program mot skattefusk 11

10.1 Skatteparadis och skatteflykt 11

10.2 Bekämpa penningtvätt 12

10.3 Fullständigare informationsutbyte inom EU och Europa 12

10.4 Bekämpa momsfusket 12

10.5 Personalliggare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)