Nationell insatsstyrka mot livsmedelsfusk

Motion 2019/20:3317 av Joakim Sandell m.fl. (S)

av Joakim Sandell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser mot livsmedelsfusk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Livsmedelsfusket är omfattande i Europa och Sverige. Kött från sjuka djur i Polen har tidigare importerats till Sverige, och nästan 100 kilo av detta konsumerades i skolor och på restauranger. Slakteriets fusk med kött upprörde, men det är bara ett exempel på det omfattande fusk som sker med kött. I ett flertal kontroller vid Öresundsbron i år har polisen stoppat skåpbilar som fraktat tonvis av importerat kött, som ibland ligger helt öppet, ohygieniskt och omärkt.

För ska det bekämpas behövs mer systematiska kontroller samt ett ökat samarbete mellan polisen och andra myndigheter. En idé är att inrätta en statlig specialstyrka med uppdrag att bekämpa livsmedelsfusket ska inrättas i Sverige.

Hur mycket ”fuskkött” som kommer in i landet vet vi inte. Men vi vet att livs­medelsfusk är ett växande problem i Europa. Siffror från Interpol och Europol visar att mängden olagliga livsmedel på marknaden ökar. Fusket omsätter hundratals miljarder kronor runt om i världen. Kriminella aktörer förfalskar information om ursprungsland, innehåll och bästföredatum på produkter, ändrar innehåll och utseende för olika typer av livsmedel och säljer dessa som andra produkter.

Det behövs nationella krafttag mot denna organiserade brottslighet. Genom sam­ordnad tillsyn med andra myndigheter, som polisen, räddningstjänsten, Skatteverket och Arbetsmiljöverket har Malmö stad med endast två nyinrättade tjänster kunnat avslöja tonvis med falska eller farliga livsmedel i kommunen, varje månad.

Insatsen i Malmö mot livsmedelsfusket är en unik framgång som visar på vikten av samarbete mellan myndigheter. Men ännu skrapas det bara på ytan, fusket är omfattande inom produktkategorier som oljor, godis, tobak – och inte minst kött.

Livsmedelsfusk är en del av organiserad brottslighet som drar nytta av låga straff och låg risk för upptäckt. Livsmedelsverket konstaterade redan 2017 i en rapport att Sverige inte är rustat för kontroller av livsmedelsfusk. Det krävs bland annat mer samarbete mellan de som utför livsmedelskontrollerna samt polisen, åklagarna, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket. Men detta saknas fortfarande i kommunerna.

Kontroller har visat att majrovor, som är ett vanligt tillbehör i falafel, färgats röda med ett cancerframkallande ämne. Tack vare kontrollerna har dessa hälsofarliga livsmedel förbjudits. Men för att spåra, identifiera och motverka livsmedelsfusk krävs ofta ett mycket resurskrävande spanings- och analysarbete kombinerat med insatser från andra myndigheter.

Flera europeiska länder vidtog åtgärder mot livsmedelsfusket efter den så kallade hästköttsskandalen 2013. I Danmark, Storbritannien och Nederländerna har man inrättat nationella specialstyrkor med särskilt fokus på att spåra, utreda och lagföra aktörer som ägnar sig åt livsmedelsfusk.

Rättsväsendet ska få mer resurser. Till år 2024 ska Sverige få 10 000 fler poliser. Detta bådar gott för arbetet mot organiserat livsmedelsfusk.

Men då behövs det också fler utredare, jurister och ekobrottsspecialister med ett tydligt uppdrag att motverka livsmedelsfusket.

 

 

Joakim Sandell (S)

 

Carina Ödebrink (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Gustaf Lantz (S)

Maria Strömkvist (S)

Petter Löberg (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)