Nationell strategi för idrotts- och kulturevenemang

Motion 2016/17:160 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för idrotts- och kulturevenemang och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Turism är en framtidsbransch i hela Europa. Sverige är trots sin storlek ett av tio länder med störst intäkter från turism i Europa, och det med störst intäkter i Norden.

Enligt siffror från Tillväxtverket genererade utländsk turism i Sverige 14,6 miljarder kronor i momsintäkter till svenska staten under år 2015. Utöver det skapade den även sysselsättning och en större marknad för våra företag.

Det finns många sätt ett land kan marknadsföra sig på. Ett exempel är olika typer av idrotts- och kulturevenemang, vilket vi i Sverige har varit duktiga på under en lång tid. Vi har flera städer som är duktiga på att anordna större evenemang. Bland dem finns Mora som är värd för det årliga Vasaloppet, Åre som har stått värd för alpina VM och Falun som har varit värd för VM i längdskidor flera gånger. Evenemangen är ett bra sätt för Sverige att synas på och bidrar på sikt till att locka fler turister till vårt land.

Många länder i världen har fått en ökad internationell status och attraktionskraft hos turister efter att de har varit värdar för större evenemang, t.ex. olympiska spelen. Ett större evenemang är ett unikt sätt att visa upp landet på och ger genomslag i flertalet olika mediekanaler. Evenemang som OS, VM och EM leder till många utländska besökare vilket i sin tur genererar hotellnätter, restaurangtimmar och tv-tid. I förlängningen har det en positiv inverkan på sysselsättningen i landet och bidrar även med intäkter till företag, regioner och staten.

Jag föreslår därför att regeringen bör överväga att ta fram en nationell strategi för hur vi ska kunna söka större internationella evenemang samt hur finansiering av dessa i sådant fall bör se ut.

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-28 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)