Nationell tak-över-huvudet-garanti

Motion 2021/22:2081 av Kristina Axén Olin (M)

av Kristina Axén Olin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att lagstifta om en nationell tak-över-huvudet-garanti och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en strategi mot hemlöshet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns olika sätt att definiera hemlöshet, social, strukturell och akut. Social hemlöshet innebär att personen ifråga har en problematik med beroende eller psykisk ohälsa. Den som befinner sig i social hemlöshet har möjlighet att få hjälp av socialtjänsten.

Strukturell hemlöshet utan social problematik är när personen inte själv kan ta sig in på bostadsmarknaden, ofta av ekonomiska skäl.

Det finns också akut hemlöshet som enligt Socialstyrelsens senaste mätning 2017, omfattar 33000 individer.

Sverige saknar idag en nationell hemlöshetspolitik. Den senaste strategin är från 2009 och har inte ersatts av någon ny policy eller strategi trots att mycket tyder på att hemlösheten ökar.

Samtidigt har våra nordiska grannländer arbetat strukturerat och effektivt genom nationella hemlöshetsstrategier. I både Finland och Norge har hemlösheten minskat.

Ingen människa ska behöva leva som ofrivilligt hemlös och nekas hjälp för att man inte har en beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.

Kristina Axén Olin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)