Nationella direktiv om vård och behandling av sexualbrottsutsatta barn

Motion 2021/22:3442 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella direktiv om kunskapsbaserad utbildning gällande vård och behandling för sexualbrottsutsatta människor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Statistiken kring utsatta barn ser idag mörk ut och har blivit ännu mörkare i och med pandemin. Barn har rätt till en trygg uppväxt, fri från alla former av våld. I Sverige och internationellt uppskattas att ungefär 5 av 20 barn utsatts för sexuella övergrepp. I en stor nationell undersökning från år 2015, med nästan 6 000 gymnasieungdomar, hade 21 procent varit med om sexuella övergrepp. År 2019 fick Polisen in 8 138 anmälningar angående sexualbrott mot barn under januari till oktober. Pandemiåret 2020 var antalet anmälningar under samma period 9 467, vilket är en ökning med 16 procent. Ökningen år 2020 är nästan dubbelt så stor som den näst högsta noteringen de senaste fem åren (Bulletin 22/12 2020).  Med denna negativa utveckling är det nu viktigt att dra ut dessa frågor från skamvrån och på allvar börja prata om det för att få till en förändring. Barn ska skyddas från att utsättas för alla former av brott. Det krävs omfattande förändringar lagmässigt men också i samhället. Vi behöver fler barnrättskämpar som ser det som inte alltid syns. Vi behöver specialistkliniker som kan ge adekvat hjälp till barn och vuxna som har blivit utsatta för sexualbrott.

Argumentet att regeringen inte får detaljstyra regionerna håller inte.

Man skulle aldrig acceptera om en region beslutade sig för att inte erbjuda akutmottagningar eller att inte ha några ortopediska specialistmottagningar. Varför ska vi då acceptera att det inte finns specialistmottagningar för sexualbrottsutsatta i landets 21 regioner?

Barn ska inte utsättas för sexuella övergrepp under sin uppväxt. Alla måste förstå de förödande konsekvenser som blir resultatet av att ett barn skräms till tystnad och tvingas bära på de mest vidriga hemligheter. När dessa barn växer upp, blir vuxna och inte har fått rätt hjälp i tid, då ökar risken för suicid, missbruk, fortsatta övergrepp, kriminalitet, psykisk ohälsa.

  • Antalet anmälningar om internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn har ökat kraftigt de senaste åren. Det gäller bland annat barnpornografi, utnyttjande av barn för sexuell posering och kontakt med barn i sexuellt syfte. (SVT 11/10-2020)
  • Sexualbrott mot barn sorteras regelbundet bort av landets poliser och det råder brist på personal som kan utreda brotten. Det framkommer i en hemlig rapport som gjorts av Polisens Nationella operativa avdelning (SVT 18/11-2020)
  • Samtalen till BRIS har ökat under pandemiåret, framförallt under jullovet då samtalen ökade med 40 procent (Sveriges radio)
  • Enligt en preliminär statistik från BRÅ Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gällande anmälda barnpornografibrotten under förra året så ökade det med 57 procent i jämförelse med år 2019. Under en tjugoårsperiod har dessa brott ökat fler än 8 gånger.
  • Även anmälningarna som gällde utnyttjande av barn för sexuell posering ökade med 45 procent förra 2019 och våldtäkter mot barn ökade förra året med hela 16 procent.

Denna statistik tala sitt eget språk. Den enda specialistmottagningen som finns i Sverige heter WONSA och enligt uppgift från dem våren 2021 hade kliniken över 1000 personer som stod i kö för att få hjälp.

Bristen på specialistkunskap i regionerna är hög. Regionerna måste erbjuda specialistvård och behandling för sexualbrottsutsatta människor. Allt detta för att förebygga onödigt lidande, psykisk ohälsa, kriminalitet, missbruk och i allra värsta fall suicid.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)