Nationella riktlinjer för att säkra god vård för kvinnor

Motion 2021/22:844 av Sofia Westergren och Maria Stockhaus (båda M)

av Sofia Westergren och Maria Stockhaus (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs nationella riktlinjer för kvinnor med foglossningar för att säkra enhetlig vård och stöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Foglossning är ett fysiologiskt fenomen under graviditet då bäckenringens broskfogar under hormonernas inverkan mjukas upp och bäckenringens ben därmed lossar från varandra. Genom denna fysiska förändring förbereds kvinnans kropp för att föda barnet, genom att uppmjukningen ökar måtten i bäckenets in- och utgång med 1–2 cm. Så snart kvinnan har fött sitt barn och hormonnivåerna stabiliserats återhämtar sig kroppen för de allra flesta drabbade kvinnor och smärtan avtar i regel inom tre månader.

För många kvinnor fortsätter dock smärtan och kroppens förmåga att komma tillbaka till ett smärtfritt läge fungerar inte. För dessa kvinnor blir smärtan en ofta daglig följeslagare och en stark begränsning i vardagen och inte minst i rörligheten som aktiv förälder. Behandling, rådgivning och stöd till dessa kvinnor ser helt olika ut sett över landet. Med rätt stöd kan de allra flesta komma tillrätta med sin smärta och sina problem. Vården har satsat olika på dessa kvinnor. Därtill saknas forskning på orsak och verkan.

Med hänvisning till ovanstående är det mycket angeläget att regeringen prioriterar frågan och ser över möjligheten till nationella riktlinjer för en enhetlig vård, behandling

och stöd till kvinnor med långvarig graviditetsrelaterad bäckensmärta, så kallad foglossning, där också frågan om forskning bör ingå.

Sofia Westergren (M)

Maria Stockhaus (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)