Nationellt åtgärdsprogram för att hålla barn och unga undan gängen

Motion 2020/21:2720 av Johanna Öfverbeck m.fl. (MP)

av Johanna Öfverbeck m.fl. (MP)
Sammanfattning

Grunden för all social rättvisa är att varje barn får samma chans i livet. Så är det inte idag. I alltför många områden i Sverige löper barn och unga en stor risk för att hamna i utanförskap, vilket dessvärre ökar deras utsatthet för att bli rekryterade in i brottslighet. All framgångsrik kriminalpolitik börjar därför med barnen. Med tidiga, välriktade insatser kan vi förhindra att fler barn blir rekryterade till kriminalitet. Det är de barn som samhället svek för 20 år sedan som är kärnan i dagens kriminella gäng. Samhället måste därför med all kraft hålla barn och unga borta från den organiserade brottslig­heten.

Gängkriminalitet som den ser ut i Sverige idag är ett hot mot hela samhället. De som står bakom det dödliga våldet ska gripas och dömas för sina gärningar.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)