Nationellt rehabiliteringsstöd för kommuner och landsting

Motion 2019/20:567 av Elsemarie Bjellqvist (S)

av Elsemarie Bjellqvist (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för ett nationellt rehabiliteringsstöd för kommuner och landsting och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns det mer än en miljon människor som har någon form av reumatisk sjukdom och det är sannolikt lågt räknat. Lägger vi till övriga grupper som har någon kronisk sjukdom är det en stor grupp som påverkas när man gör förändringar i sjukvården.

Personer med reumatiska sjukdomar är ofta stora konsumenter av sjukvård och egenvård. Många har det också ofta mer ekonomiskt bekymmersamt än befolkningen i stort. Hur vården fungerar och vilken kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och likvärdighet som råder är betydelsefullt.

Många reumatiker lever med smärta, svår trötthet, nedsatt funktionsförmåga, försämrad livskvalitet och risk för allvarliga följdsjukdomar, med ökad dödlighet som följd. Sjukdomarna drabbar människor i alla åldrar, har varierande förlopp och kräver därför individuell behandling.

För att kunna vara i rörelse som reumatiker är rehabilitering helt avgörande. Re­habiliteringen ska vara individuellt anpassad och kan till exempel bestå av klimat­vård, träning i varmvattenbassäng eller teamrehabilitering på sjukhus. Bra rehabilitering innebär att människor ges möjlighet att träna rätt, må bättre, få en ökad livskvalitet och en större arbetsförmåga. Men i dag styrs tillgången till god rehabilitering av i vilket landsting eller vilken region du bor. Landsting och kommuner prioriterar rehabilitering olika och ibland inte alls.

Det är viktigt och ekonomiskt lönsamt för samhället att så många som möjligt med reumatisk sjukdom ska ha ett gott liv såväl i vardagen som på jobbet. För att uppnå detta krävs reformer i vården så att vården i alla regioner bättre återspeglar den livslånga relation som den har med patienter med kroniska sjukdomar.

Staten behöver gå in och säkra rätten till god rehabilitering. En möjlighet att göra detta är genom ett nationellt rehabiliteringsstöd så att regionerna kan behålla rehabi­litering som många med reumatiska sjukdomar värnar om, exempelvis träning i varm­vattenbassäng och träning i varmare klimat. Bostadsorten ska inte avgöra människors möjlighet att leva ett friskare och mer aktivt liv. Det bör riksdagen ge regeringen till känna.

 

 

Elsemarie Bjellqvist (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-27 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)