Nationellt tiggeriförbud

Motion 2019/20:2937 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt tiggeriförbud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att utsatta medborgare från andra länder i EU försörjer sig på tiggeri i Sverige är inte hållbart i längden. De som tigger hjälps inte ut ur fattigdom och deras hemländer kan fortsätta att ignorera problemen med diskriminering, fattigdom och misär. Främst rör sig detta om EU-migranter från Rumänien och Bulgarien vars regeringar tagit emot stora summor i stöd från EU med syfte att förbättra situationen. Dessa utsatta personers situation är i första hand ett nationellt ansvar för de enskilda medlemsländerna. EU:s fria rörlighet kan på inget sätt ersätta det här ansvaret. I längden blir ett sådant system ohållbart och urholkar tilltron till EU. Den enda rimliga åtgärden mot problemet är att överväga möjligheten att införa ett nationellt tiggeriförbud.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)