Nedskräpning

Motion 2017/18:2847 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)

av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge kommunerna möjlighet att bötfälla för nedskräpning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även kunna bötfälla för nedskräpning med småskräp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nedskräpningen har en stor negativ påverkan på miljön. När människor kastar burkar, plastpåsar och annat skräp i naturen leder det till att farliga ämnen sprids och att djur skadas. Det behövs reformer för att både minska nedskräpningen och hantera dess effekter.

Rätt att bötfälla för nedskräpning

Sedan 2011 har polisen möjlighet att direkt på plats bötfälla människor för nedskräpning. Det har tyvärr inte lett till att så många bötfälls. Antalet personer som blivit bötfällda för nedskräpning har från 2013 till 2015 minskat, trots att antalet anmälda nedskräpnings­brott har ökat under samma period. Det är dock rimligt eftersom polisen har viktigare brott att prioritera än att jaga folk som lämnat skräp efter sig, men problemen med nedskräpningen kvarstår.

I dag är det kommunerna som städar upp parker, torg och andra allmänna platser. Det finansieras med skattepengar. Pengar som skulle ha kunnat användas till skola, vård och omsorg används i stället för att städa upp på allmänna platser.

Det behövs en beteendeförändring för att minska nedskräpningen. Informationen om nedskräpningens konsekvenser behöver stärkas. Ett förslag för att minska nedskräp­ningen är även att låta kommunerna få möjlighet att bötfälla den som skräpar ner.

Kommunerna har i dag ansvar för att hantera parkeringar och har rätt att bötfälla människor då de har parkerat fel. På samma sätt skulle kommuner kunna få möjlighet att bötfälla de som skräpar ner utomhus.

Riksdagen bör ge ett antal kommuner möjlighet att prova detta för att se vad resultatet blir. Är pilotprojekten framgångsrika bör de på sikt permanentas och spridas till fler kommuner. Det bör dock alltid vara upp till varje kommun att avgöra om de vill använda verktyget eller bekämpa nedskräpningen på det sätt som passar kommunen ifråga bäst.

Sveriges kommuner har ekonomiska incitament att prioritera att minska nedskräpningen eftersom de får stå för hela kostnaden för att städa upp på gator och torg. En möjlighet att bötfälla de som skräpar ner skulle ge kommunerna helt nya möjligheter att kombinera och prioritera mellan informerande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Småskräp

Undersökningar från Håll Sverige Rent visar att det slängs en miljard fimpar varje år på våra gator och torg. I vår nuvarande lagstiftning är nedskräpning inte straffbart om det bedöms vara en ringa förseelse, vilket till exempel fimpar anses vara. Vi anser att nedskräpning med småskräp, som till exempel fimpar och snus, även ska kunna ge böter så att lagstiftningen förtydligas och all nedskräpning beivras.

 

 

Fredrik Christensson (C)

Rickard Nordin (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)