Nedskräpning

Motion 2017/18:536 av Patrick Reslow (-)

av Patrick Reslow (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att utfärda ordningsbot för nedskräpning i form av cigarettfimpar och tuggummi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan sommaren 2011 finns det möjlighet att utfärda ordningsbot å 800 kronor för den som skräpar ner. Lagstiftningen är framför allt ur moralisk synpunkt viktig. Menar vi allvar med att ta hand om vår natur måste också egenansvaret betonas. I takt med att urbaniseringsprocessen fortsätter blir också nedskräpningen ett allt större problem i städerna. Just därför är det bra att lagen införts.

Vad som är mindre bra är att den i särklass mest frekventa nedskräpningen, nämligen cigarettfimpar, inte omfattas av lagen. Så gör heller inte tuggummi. Ungefär hälften av allt skräp i de svenska städerna är relaterat till tobaksprodukter. Det handlar om cigarettfimpar, men även om cellofanpapper och cigarettpaket. I snitt slänger den svenske rökaren, som utgör en dryg fjärdedel av befolkningen, ungefär 1,7 fimpar på marken varje dag. Det innebär 620 fimpar årligen i snitt per rökare. Mot bakgrund av att syftet med lagstiftningen är att hålla miljöer i stad och landsbygd rena och fina är det oförsvarligt att utesluta den typ av nedskräpning som är mest förekommande.

Det finns således anledning att se över gällande lagstiftning så att det blir möjligt att utfärda ordningsbot även för nedskräpning i form av cigarettfimpar och tuggummi.

 

 

Patrick Reslow (-)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)