Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Nej till certifierade pannskötare i jordbruket

Motion 2021/22:3259 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte ska ställas krav på certifierade pannskötare i lantbruket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygden och jordbruket belastas mer och mer med krångliga regler och tillstånd. Det borde egentligen vara tvärtom. De gröna näringarna behöver ha minskat krångel. Ett nytt krav kommer nu från arbetsmiljöverket om att jordbrukare med en panna över hundra kilowatt ska genomgå en utbildning till certifierad pannskötare. En utbildning som både kostar mycket pengar men också tar dyrbar tid i anspråk. Det är dessutom precis som med många andra belastningar som jordbruket drabbas av, det finns egentligen inget bakomliggande problem. LRF kan inte påvisa att det skulle behövas eftersom säkerheten är god och mängden olyckor är obefintligt. Därför behöver man säga nej till den här typen av ökad börda för jordbruket.

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)