Nej till vinst som drivkraft i välfärden

Motion 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S)

av Lena Sommestad m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vinstintressen inte ska vara styrande i offentligt finansierad välfärd.

Motivering

Idag drivs en betydande del av offentligt finansierad välfärd av vinstdrivande företag. Detta har skapat stora problem i form av överetablering, ineffektivitet, segregation och brist på likvärdighet. Under senare tid har vi också sett flera exempel på att privata företag inom välfärden tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster, till exempel genom en lägre personaltäthet i friskolor och på privata äldreboenden. Det är oacceptabelt. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden.

För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten och för att upprätthålla välfärdssektorns framtida legitimitet krävs att möjligheterna för riskkapitalister och andra aktörer att plocka ut privata vinster, och göra andra former av värdeöverföringar från välfärdssektorn, avsevärt begränsas.

Stockholm den 4 oktober 2013

Lena Sommestad (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Hägg (S)

Carina Ohlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hillevi Larsson (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Haglö (S)

Kerstin Nilsson (S)

Marie Nordén (S)

Monica Green (S)

Sara Karlsson (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)