Nord- och Centralamerika

Motion 2021/22:2589 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2589

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Nord- och Centralamerika

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut

2Inledning

3Mänskliga rättigheter

3.1Kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

3.2Fackliga rättigheter

3.3Urfolks rättigheter

4Nordamerika

4.1USA

4.2Kanada

4.3Mexiko

5USA:s roll i världspolitiken

6Centralamerika

6.1Klimat

6.2Migration

6.3Guatemala

6.4El Salvador

6.5Honduras

6.6Nicaragua

1        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att USA ska ratificera FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)