Nordiska Akvarellmuseet

Motion 2005/06:Kr258 av Kent Olsson (m)

av Kent Olsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till Nordiska Akvarellmuseet.

Motivering

Nordiska Akvarellmuseet tillvaratar och synliggör nordisk akvarellkonst. Akvarelltekniken är den mest spridda och mest lättillgängliga av alla målartekniker. Den har utvecklats genom nya materialkombinationer och papperskvaliteter och ett intressant och gränsöverskridande arbete som innebär nya uttrycksmöjligheter pågår i hela Norden.

Nordiska Akvarellmuseet är det första i sitt slag i Europa. Här samlas nordisk akvarellkonst, konsten dokumenteras, ställs ut och levandegörs. Verk från andra nordiska museer lånas in så att en samlad bild av nordisk akvarellkonst kan visas. Museet är också ett kunskaps- och aktivitetsmuseum för vattenfärgstekniker. Akvarellmuseet bidrar också till att stärka kulturintresset, lockar till sig kulturturism med besökare från hela Norden och övriga Europa. Förra årets utställning av Anders Zorns akvareller och årets utställning av akvareller av Ivar Arosenius har inneburit att mer än 125 000 besökare har kommit till det lilla samhället Skärhamn, till Akvarellmuseet, båda åren. Detta är fantastiskt och visar på betydelsen av Akvarellmuseet både för bygden och för kultur och turism. Till dessa stora utställningar skall läggas de andra utställningarna varje år, som också har många besökare. Detta är ett bra exempel på hur kulturen sprids över hela landet och ökar konst- och kulturintresset. Akvarellmuseet kompletterar också den nordiska konstnärliga utbildningen.

Museet arbetar med ett projekt för att utvecklas till en nordisk mötesplats i syfte att stärka den nordiska akvarellkonsten och forskningen kring denna. Projektet skall också bidra till nätverksbyggande och marknadsföring av den nordiska akvarellkonsten.

Då en sådan verksamhet skulle vara värdefull för utvecklingen av det nordiska kulturella samarbetet och för samarbetet på konstens område bör regeringen vid behandlingen av budgeten för det nordiska samarbetet beakta behovet av stöd till Nordiska Akvarellmuseet.

Stockholm den 29 september 2005

Kent Olsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)