Ny arrendelag

Motion 2021/22:3254 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge mer avtalsfrihet i arrendelagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens arrendelagstiftning har utretts många gånger men är ändå fortfarande otidsenlig och inte ändamålsriktig. Idag blir arrenden många gånger korta och det leder till minskade skördar och många gånger utarmning av jordarna. Detta på grund av att inget intresse finns för att förrådsgödsla när framtiden är osäker. Om avtalen blir längre så kommer det leda till att brukaren gör jordförbättringar som höjer avkastningen och därmed bidrar till ett bättre klimatarbete. Arrendelagstiftningen tillkom när arrendatorerna var små och ofta i beroendeställning till markägarna. Idag är det många gånger så att det är arrendatorerna som är de stora jordbrukarna i bygden. Jordbruket har förändrats och blivit mer modernt, då behöver lagstiftningen följa efter.

Arrendelagstiftningen behöver ge mer avtalsfrihet så att båda parter känner sig säkra. Besittningsskyddet behöver avskaffas eller bli dispositivt. De här åtgärderna skulle på sikt stärka svenskt jordbruk och höja avkastningen vilket gynnar både klimat men också svensk livsmedelsförsörjning och beredskap. 

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)