Ny lag om könstillhörighet

Motion 2021/22:1692 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S)

av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en ny könstillhörighetslag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige var 1972 först i världen med att ge personer möjlighet att ändra sitt juridiska kön. Det innebär dessvärre också att vi har världens äldsta könstillhörighetslag och det har länge framförts att den behöver moderniseras.

År 2014 tillsatte regeringen en utredning för att se över åldersgränserna i lagen. När utredningen presenterades gick förslaget mycket längre än uppdraget. Utredaren föreslår bland annat en uppdelning av könstillhörighetslagen i två separata lagar, en som reglerar juridiskt kön och en som reglerar ingrepp i könsorganen.

I vårt grannland Norge tog de intryck och där stiftade de redan året därpå en lag som ger alla från sex års ålder rätt att byta juridiskt kön. Den svenska regeringen meddelade 2017 att avsikten är att införa två separata lagar enligt modell från utredningen. De kommande åren har två separata lagar också remitterats men någon proposition har inte aviserats.

I sin regeringsförklaring nu på hösten 2021 sade statsminister Stefan Löfven äntligen att en ny lag ska vara på plats före mandatperiodens slut, vilket är oerhört välkommet.

Det är oerhört viktigt att löftet från regeringsförklaringen kvarstår. Därför är det viktigt att regeringen slutför detta arbete.

Magnus Manhammar (S)

Anna Wallentheim (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)