Ny maktutredning

Motion 2020/21:2415 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av en ny maktutredning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är snart 30 år sedan det gjordes en maktutredning och den aktuella kommittén hade som uppgift att "fördjupa kunskaperna om den svenska demokratins villkor, om medborgarnas möjligheter att påverka sina levnadsvillkor och om de faktorer som skapar makt att forma morgondagens Sverige". Frågan känns onekligen fortsatt aktuell i dagens samhälle.

Dagens Sverige är på många sätt ett annat Sverige än för 30 år sedan. Vi ser en ökad digitalisering, ny arbetsmarknad, globalisering och ett Sverige där alla inte känner sig delaktiga i samhället på lika villkor. Vi nås av alarmerande rapporter om hur dagens unga i allt större utsträckning inte vet hur de politiskt kan påverka sin framtid. Vi ser samtidigt framväxten av nya arenor för påverkan på sociala medier. Vi ser också hur parametrar som växande klassklyftor, segregation och den enskildes utbildningsnivå fortsatt bitit sig fast i individers livsförutsättningar och möjlighet till påverkan. Målet ökad jämlikhet gäller också inflytande och makten att kunna påverka.

En ny maktutredning kan belysa maktförskjutningar i samhället och vilka utmaningar som finns för demokratiarbetet framåt; vilka möjligheter medborgare har och hur organiseringen av människor i samhället är utformad.

Därför bör regeringen överväga att tillsätta en ny maktutredning.

Aylin Fazelian (S)

Joakim Järrebring (S)

Kenneth G Forslund (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)