Ny start för Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2022

Motion 2021/22:4181 av Johan Pehrson m.fl. (L)

av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:4181

av Johan Pehrson m.fl. (L)

Ny start för Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2022

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Liberalernas finansplan

2.1 Det ekonomiska läget

2.2 Liberalernas ekonomiska politik

3 En skola för kunskap och bildning

3.1 Liberalernas reformagenda för skolan

3.2 Insatser mot kunskapstappet under pandemin

3.3 Fler lektioner för mer frihet i livet

3.4 Alla elever ska ha rätt till egna läroböcker

3.5 Statlig skola och nationell skolpeng senast år 2026

3.6 Återupprätta läraryrkets attraktivitet

3.7 Återupprätta speciallärarens roll i den svenska skolan

3.8 Uppvärdera praktiska färdigheter i skolan

3.9 Studiero i klassrummen och trygghet i korridoren

4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-07 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)