Nya stambanor för en hållbar förbindelse mellan Malmö och resten av Sverige samt norra Europa

Motion 2017/18:2177 av Marie Granlund m.fl. (S)

av Marie Granlund m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över utbyggnaden av nya stambanor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigeförhandlingen lämnar sitt slutförslag om utbyggnaden av järnvägsnätet i december i år. Sedan 1800-talet har den svenska järnvägen underlättat bygget av Sverige. Det var en investering som gav tillbaka till hela landet i form av bland annat större rörelser, utveckling och bättre affärsmöjligheter. Idag används detta järnvägsnät i full utsträckning och med vissa kapacitetsproblemen för svensk godsexport.

2017 har Sverige en urstark ekonomi och vi ser fram emot flera år av god ekonomisk utveckling. Vi behöver både rusta upp och bygga ny järnväg för att möjliggöra flera arbetstillfällen, fler bostäder och ökat välstånd. Nya stambanor måste vara anpassade för den framtid som vi vill se.

Malmös placering i den södra delen av Sverige med fast förbindelse till Danmark gör staden till en nod för transporter över bron och med fartyg. Med Danmarks nya förbindelse till Tyskland, över Fehmarn Bält, kommer transportkapaciteten att behöva öka. 

Dels handlar det om godstransporten men även om arbetspendlingsmöjligheter som kan sträckas ut från Malmö mot Göteborg och mot Stockholm men i framtiden även mot Hamburg.

Vi vill se en robust finansieringslösning för att säkerställa att den nya stambanan ska kunna färdigställas snabbare än till år 2035-2040 samt vara anpassad för en större arbetsmarknad och en ökad godstransport. Vi vill ha höjd för framtiden och vill bygga för kommande generationer.

Marie Granlund (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)