Nytt familjenamn

Motion 2007/08:C270 av Eva-Lena Jansson (s)

av Eva-Lena Jansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att makar och partner bör ges möjlighet att genom att lägga samman sina tidigare efternamn skapa ett nytt familjenamn.

Motivering

Den som gifter sig eller ingår registrerat partnerskap ska, enligt namnlagen, senast i samband med vigseln anmäla vilket efternamn den enskilde vill ha i äktenskapet/partnerskapet. Den enskilde kan välja mellan att antingen ha den enes eller den andres efternamn som gemensamt efternamn eller att var och en behåller sitt efternamn från tiden närmast före äktenskapet/registrerade partnerskapet. Vidare kan den som antagit den andres efternamn få ha sitt tidigare efternamn som mellannamn.

Om makarna/paret behåller sina ursprungliga efternamn får den ene, med den andres samtycke, ha den andres efternamn som mellannamn. Det är dock bara den ene maken/partnern som kan ha den andres namn som mellannamn. Regelverket innebär att det inte är möjligt för ett par nyblivna makar/partner att genom att lägga samman sina tidigare familjenamn skapa ett nytt och gemensamt familjenamn.

Det finns unga familjer som vill markera samhörighet genom att båda antar varandras namn och skapar ett nytt ”namn” som består av de båda partnernas ursprungliga två namn. För det kan det finnas helt personliga skäl, men också skäl som att makarna kommer från olika kulturer och genom att lägga samman namnen vill markera samhörighet över kulturgränserna. Det borde vara möjligt att tillgodose dessa önskemål genom att komplettera en i övrigt flexibel namnlag, antingen genom att reglerna för själva efternamnet förändras eller genom en kombination av ändringar i regelverken för efter- och mellannamn.

Stockholm den 28 september 2007

Eva-Lena Jansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)