Nytt folkhälsomål om psykisk hälsa

Motion 2015/16:2345 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett nytt folkhälsomål om psykisk hälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett flertal undersökningar har visat att besvär av ängslan, oro, ångest och sömnbesvär har ökat i befolkningen och särskilt bland unga. Psykisk ohälsa är också en vanlig orsak till sjukskrivningar. Det leder också till funktionsnedsättningar och svårt lidande hos många människor. Det föreligger också skillnader mellan befolkningsgrupper. En ökad risk för sjukdom och ohälsa finns hos grupper med en mer utsatt livssituation med ökad psykosocial stress.

Arbetet för en bättre mental hälsa i befolkningen bör få en större uppmärksamhet men idag saknas ett delmål för psykisk hälsa i det nationella folkhälsomålet. Regeringen bör överväga att ett nationellt delmål om psykisk hälsa tillskapas.

 

Eva Lindh (S)

 

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)