Oberoende statistik och utvärdering av den svenska alkoholpolitiken

Motion 2021/22:2095 av Sofia Nilsson (C)

av Sofia Nilsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att insamling av statistik rörande alkoholförsäljning och alkoholkonsumtion bör ligga på en fristående myndighet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelbunden utvärdering av alkoholpolitikens effektivitet bör bli ett uppdrag till ett fristående statligt organ och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillgänglig och oberoende statistik samt regelbunden oberoende utvärdering över alkoholkonsumtion är ett viktigt underlag för att riksdagen ska kunna fatta välgrundade beslut. I dag är det framförallt Systembolaget och den ideella organisationen CAN som samlar in och tillhandahåller alkoholstatistik. Systembolaget bedriver alltså inte bara försäljning av alkohol, utan svarar också för information, forskningsfinansiering och samhällspåverkan. Den statistik som Systembolaget tillhandahåller är dessutom begränsad eftersom det är upp till bolaget självt att avgöra vilken statistik man ska offentliggöra. Bland annat redovisar Systembolaget sedan sex år tillbaka inte statistik över försäljningen uppdelat på kommunnivå, vilket försvårar den politiska insynen i exempelvis gränshandeln.

I Folkhälsomyndighetens uppdrag finns en mycket allmänt hållen formulering om att den ska framställa statistik inom folkhälsoområdet. Mycket av den statistik som finns tillgänglig på Folkhälsomyndighetens webbplats är statistik som tagits fram från CAN och Systembolaget. SCB, som är den myndighet som ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik, tillhandahåller knappt någon statistik över huvud taget rörande alkoholförsäljning och alkoholkonsumtion.

Likaså är det problematiskt att det inte finns någon utomstående oberoende utvärdering och analys av alkoholpolitiken, utan även denna styrs av systembolaget.

Sofia Nilsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)