Obligatorisk blåljusvecka i grundskolan

Motion 2013/14:Ub321 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över införandet av en obligatorisk informationsvecka om blåljusarbeten för grundskoleelever.

Motivering

Ett land byggs upp av lagar och förordningar. Myndigheter skapas för att upprätthålla dessa lagar. Personal från dessa myndigheter är i tjänst dygnet runt för att garantera rikets och inte minst vår egen säkerhet mot t.ex. naturkatastrofer, brottslig verksamhet och angrepp från främmande makter. I folkmun kallas arbetet som denna personal utför för blåljusarbeten. Det handlar om personal från polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Tullverket, Räddningstjänsten (ambulans och brandkår), Kustbevakningen, Sjöräddningen och Försvarsmakten.

För att öka förståelsen för vad dessa myndigheter arbetar med och för vem som har ansvaret för vad bör möjligheten att införa en obligatorisk informationsvecka inom dessa verksamheter för alla elever i grundskolan övervägas.

Under denna vecka får eleverna träffa personer som arbetar vid de olika myndigheterna samt t.ex. prova på delar av det arbete som de utför i sin vardag. Detta skapar en kontakt med, och en djupare förståelse för och insikt i, det arbete som utförs av de myndigheter som har som uppgift att skydda det svenska samhället.

Stockholm den 2 oktober 2013

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)