Obligatorisk hemförsäkring i flerfamiljshus

Motion 2021/22:2751 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra hemförsäkringen obligatorisk för boende i flerfamiljshus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är sedan 1929 obligatoriskt enligt lag att inneha en trafikförsäkring om du t.ex. framför en personbil. Detta för att täcka de kostnader som kan uppstå om du orsakar en olycka eller skadegörelse i trafiken. Förvånande nog gäller inte samma krav på försäkring för boende i flerfamiljhus.

Att ha en hemförsäkring är för de allra flesta en självklarhet. Ett sätt att skydda sin egendom om olycka skulle vara framme. Men det faktum att du själv har en hemförsäkring är ingen garanti för att du är skyddad om du bor i ett flerfamiljshus. Om en granne som saknar hemförsäkring orsakar skador på en annan lägenhet exempelvis genom brand eller vattenläckage är det inte självklart att grannens försäkring täcker detta. Det finns nämligen inget krav enligt lag på obligatorisk hemförsäkring.

Den enklaste lösningen vore om hyresvärden/bostadsrättsföreningen i hyran/avgiften bakar in kostnaden för en hemförsäkring för alla i fastigheten. Då kan samtliga boende förhoppningsvis få en trygghet om olycka skulle vara framme och hyresvärden kan säkerställa att samtliga boende har hemförsäkring. Genom att hyresvärden förhandlar för samtliga boende kan priserna på försäkringen säkerligen läggas på en ytterst rimlig nivå.  

Vi bör därför se över möjligheten till en obligatorisk hemförsäkring för boende i flerfamiljshus som likt en trafikförsäkring täcker de kostnader som man eventuellt orsakar för andra. Det skulle skapa en trygghet för boende i flerfamiljshus om olyckan skulle vara framme.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)