Offentlig upphandling av livsmedel i statlig verksamhet

Motion 2016/17:2025 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt statliga verksamheter att ta fram en policy för offentlig upphandling av livsmedel i enlighet med svenska regelverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mycket fokus läggs idag på offentlig upphandling i kommuner och landsting/regioner, men ofta glöms de måltider som serveras inom statliga verksamheter bort.

Den offentliga marknaden för livsmedel när det gäller övrig statlig verksamhet (exempelvis kriminalvård och försvar) stod 2013 för ca 1,4 miljarder. Inom dessa verksamheter finns det dock inte i lika hög utsträckning som inom exempelvis kommuner mål eller policybeslut när det gäller hur de livsmedel som serveras har producerats. 

Men det är viktigt att även statliga verksamheter tar ett ansvar när det gäller att säkerställa att den mat som upphandlas är producerad med hänsyn till miljö och djurskydd. Därför bör statliga verksamheter uppdras att ta fram en policy för offentlig upphandling av livsmedel i enlighet med svenska regelverk. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)