Offentlig upphandling efter pandemin

Motion 2020/21:1432 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur myndigheter kan ta pandemins ekonomiska effekter för i övrigt välfungerande företag i offentlig upphandling i beaktande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pandemin har slagit sönder och stukat mängder av svenska företag. Tidigare starka och livskraftiga företag har sett sin likviditet ätas upp och nu slåss de med näbbar och klor för sin överlevnad. När företag är med och lägger anbud i offentlig upphandling redo­visar man sina historiska resultat i termer av god ekonomi och ordning och reda i före­taget, och så måste det vara om sund konkurrens ska råda. Den rådande pandemin med­för dock att många företag som tidigare kunnat visa upp mycket goda ekonomiska resultat nu har minst ett år där sifforna är röda. När pandemin är över och kommande upphand­lingar sker måste det finnas möjlighet att skaffa sig en samlad bild av företaget, med för­ståelse för pandemins effekter i ett i övrigt välfungerande företag.

Jag vill lyfta vikten av att regeringen uppmärksammar Upphandlingsmyndigheten på att ta att ta fram riktlinjer för hur myndigheter kan ta hänsyn till pandemins ekonomiska effekter på i övrigt väl fungerande företag.

 

 

Hanna Westerén (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)