Ofrivillig ensamhet och isolering

Motion 2022/23:1401 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja åtgärder som bryter ofrivillig ensamhet, t.ex. fler mötesplatser och bättre möjligheter till gemensamma måltider, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

Ofrivillig ensamhet är en stor och bidragande orsak till försämrad hälsa för personer i alla åldrar, inte minst bland äldre. Enligt undersökningar är det så många som var fjärde senior som inte har någon nära vän. Bland de så kallade mångsökarna av sjukvård är besvär såsom nedstämdhet, ångest och oförklarlig värk vanligt. Här är gruppen ofrivilligt ensamma överrepresenterade.

Detta förvärrades i samband med den långdragna Coronapandemin när äldre personer isolerade sig för att undvika smitta. För att bryta den ofrivilliga ensamheten behöver vi se över och satsa på att öka antalet mötesplatser för äldre. Det är också viktigt att det finns tillgång eller närhet till vällagade och gemensamma måltider. Även sociala aktiviteter och uppsökande verksamheter är viktigt.

I Storbritannien har det gjorts en stor satsning på denna grupp. Man har bland annat infört en ensamhetsminister, sedan ett par år tillbaka. Där ser man även till att läkare kan skriva ut recept på aktiviteter till en så kallad aktivitetslots, som hjälper patienter att ta första steget till olika föreningar, volontärarbete etc. Studier visar på en betydligt förbättrad hälsa för dessa grupper och ett kraftigt minskat antal sjukvårdskontakter.

Den styrande regeringen har sett behovet av dessa och andra frågor kring äldres situation och hälsa och tillsatt en Äldre- och socialförsäkringsminister, vilket ses mycket positiv när det gäller problematiken som motionen belyser.

 

 

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)