Ogynnsamma ljudmiljöer

Motion 2016/17:687 av Anna Hagwall (SD)

av Anna Hagwall (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om hur ogynnsamma ljudmiljöer påverkar den mentala hälsan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hörseln är det sinnesorgan som har lättast tillgång till det undermedvetna, och bullerproblem på djupet handlar inte om decibelnivåer utan om mänsklig samlevnad och hänsyn till varandra. Man kan fråga sig varför miljövänner och politiker inte tänkt jämställa ljud med luft, vatten och ljus. Alla är ett slags grundelement som är av lika vital betydelse för vårt liv, hela livet, dygnet runt.

Dags att fokusera på den mentala och själsliga påverkan som ogynnsamma ljudmiljöer kan ha som är påtvingade dagligen för yrkesgrupper under sin hela arbetstid. Ljudnivåer ökar hela tiden som plågar människor och ger upphov till stress. Överstimulering omvandlas till slut till kroppsliga sjukdomar som sedan belastar samhället med sina kostnader.

Anna Hagwall (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)