Ökat handelsutbyte med Kosovo

Motion 2019/20:11 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att Kosovo får visumfrihet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för utökad handel mellan Kosovo och EU/Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kosovo ligger som ett litet land mitt på Balkan. Detta borde vara ett gyllene läge för handel och ekonomisk utveckling men politiska konflikter och faktumet att Kosovo inte har samma visumfrihet som övriga länder på Balkan har gjort att Kosovo har svårt att utveckla den egna ekonomin. Andra problem är korruption och behovet av en modernisering av rättsväsende, förvaltning och det politiska systemet.

Sverige har många invånare som har familjerelationer till Balkan samt Kosovo. Vi bör därför göra det vi kan för att möjliggöra att även Kosovo får visumfrihet samt att Sveriges, EUs och Kosovos handel växer. Fri rörlighet i kombination med fri handel har alltid gynnat enskilda länder och regioners ekonomi. EU är lysande exempel på hur politiska beslut kan medverka till god välfärd för alla medborgare oavsett vilket land de bor i.

Sverige bör arbeta för att hela Balkan inklusive Kosovo får bättre förutsättningar att handla med varandra och EU samt Sverige. Jag anser därför att regeringen skall verka för att Kosovo får visumfrihet och att handeln mellan Kosovo och EU-länderna, däribland Sverige, ökar.

Magnus Jacobsson (KD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion

Händelser

Inlämnad: 2019-09-11 Granskad: 2019-09-12
Yrkanden (2)