Öka kunskapen och ge större uppmärksamhet till barn som lever med missbrukande föräldrar

Motion 2017/18:2667 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ställa krav på att utbildningar som är inriktade på yrken där man kommer i kontakt med barn ska innehålla delar som handlar om tidig upptäckt och förebyggande arbete, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det finns en halv miljon barn i Sverige som växer upp i dysfunktionella familjer och i dag råder det en stor okunskap i ämnet och ingen vet hur man ska fånga upp barn som lever i ett medberoende. Vardagen för de här barnen är en oförutsägbar miljö. Det är fortfarande en skam och tabu att prata om det. Forskningen säger att om man bara har en enda person som ser en så kan man klara sig ganska bra i livet och därför är det viktigt att prata med de här barnen som lever med missbrukande föräldrar.

Ann Söderlund som tillsammans med Sanna Lundell skrivit boken ”Djävulsdansen” som behandlar ämnen som alkoholism och medberoende efter erfarenheter från deras liv hoppas på att det kommer en lag som säger att alla kommuner måste uppmärksamma det här flera gånger per år ute i skolor och temaveckor. Annars kommer tabut och stigmatiseringen att fortsätta.

Barn som växer upp i familjer med missbruk far väldigt illa och deras skolresultat påverkas negativt. Kombinationen missbruk och psykiska problem är ofta tätt samman­kopplad och skapar stor otrygghet och känsla av utanförskap hos barnen. De undviker att ta med kamrater hem och tror ofta att det är deras fel att föräldrarna dricker.

I många av landets kommuner finns det ett väl dokumenterat arbete angående att upptäcka och stötta barn i dysfunktionella miljöer. Ett stort antal kommuner deltar också varje år i veckan ”Spela roll” som infaller den vecka då alla hjärtans dag är. Den veckan startade 2011 och för varje år kommer fler kommuner med. Den veckan ges föreläs­ningar och information till personal som arbetar med barn. I år var det fokus på förskolepersonal.

Det finns folkrörelser och föreningar som gör ett ovärderligt jobb med barn- och ungdomsverksamhet men det räcker inte. Det behövs mer kunskap och kompetens i hela landet för att möta dessa barns behov av trygghet.

Undervisningen kring ämnet på lärarutbildningar är mycket begränsad och det gäller även undervisning kring barn som av andra anledningar far illa. Majoriteten av studenter uttrycker saknad av detta och upplever sig inte vara redo att hantera denna problematik.

Landsting, regioner och kommuner deltog i en överenskommelse med regeringen under åren 2008–2015. Det var ett viktigt utvecklingsarbete som gick under namnet Kunskap till praktik. Arbetet rörde missbruk och beroendefrågor och viktiga områden var samverkan, uppföljning av resultat och ett stärkt barn- och föräldraperspektiv.

Nu gäller det att gå vidare. Vi föreslår att det ges större uppmärksamhet till barn som lever med missbrukande föräldrar. För att klara det behövs en bättre kunskap och samverkan mellan samhällets aktörer. Ett viktigt steg kan vara att se över möjligheten att ställa krav på att utbildningar som är inriktade på yrken där man kommer i kontakt med barn skall innehålla delar som handlar om tidig upptäckt och förebyggande arbete. Detta bör tillkännages för regeringen.

Monica Green (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hillevi Larsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Veronica Lindholm (S)

Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)