Ökad användning av cykelhjälm

Motion 2021/22:1115 av Ulrika Jörgensen (M)

av Ulrika Jörgensen (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att fler använder cykelhjälm, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sedan 2005 är det lag på att använda cykelhjälm för barn upp till 15 år. Fler använder cykel som transportmedel, inte minst nu under pandemin har cyklingen ökat. Detta är en positiv utveckling för både folkhälsa och miljön. Över tid så ka man se att användningen av cykelhjälm har ökat men det behövs att fler ser cykelhjälm som en självklarhet vid cykling. År 2020 skadades cirka 2000 cyklister allvarlig och 18 omkom. Siffrorna skulle varit cirka fem procent lägre för allvarligt skadade om hjälm hade använts. Nollvisionen i trafiken är en bra satsning och att verka för att fler använder cykelhjälm är en viktig del i arbetet med nollvisionen. Mer kan göras för att nå upp till målet. Det behövs mer riktade informationskampanjer för att nå alla. För 20 år sedan var det inte många i skidbacken som använde hjälm. Nu är bilden det omvända det finns nästan ingen, barn som vuxen som inte använder hjälm i skidbacken. Tänk om vi kunde se en utveckling på samma sätt inom cyklingen.

Ulrika Jörgensen (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)