Ökad delaktighet i kulturlivet

Motion 2020/21:1308 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:1308

av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Ökad delaktighet i kulturlivet

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

3 Ekonomiska förutsättningar

4 Barns kulturvanor

5 Förskola

6 Grundskola

7 Skolbibliotek

8 Skapande skola

9 Kulturgaranti för alla barn och elever

10 Kulturskola

11 Fritidsgårdar

12 Gymnasiet

13 Folkbildningen

14 Högre utbildning inom konst och kultur

1   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur fortbildning i de estetiska uttryckssätten kan införas för förskolans pedagoger och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)