Ökad delaktighet i kulturlivet

Motion 2020/21:1308 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:1308

av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Ökad delaktighet i kulturlivet

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut

2Inledning

3Ekonomiska förutsättningar

4Barns kulturvanor

5Förskola

6Grundskola

7Skolbibliotek

8Skapande skola

9Kulturgaranti för alla barn och elever

10Kulturskola

11Fritidsgårdar

12Gymnasiet

13Folkbildningen

14Högre utbildning inom konst och kultur

1        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur fortbildning i de estetiska uttryckssätten kan införas för förskolans pedagoger och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)