Ökad flexibilitet för egenföretagare

Motion 2020/21:721 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa åldersgränsen för egenföretagare och möjliggöra att efter 55 års ålder fritt ändra karenstid i sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som driver aktiebolag är normalt anställd i sitt eget bolag, till skillnad mot egen­företagare som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. En betydande skillnad mellan dessa bolagsformer kan uppstå, särskilt för egenföretagare gällande bland annat social- och sjukförsäkringsfrågor.

En egenföretagare har med egenavgifterna en möjlighet att välja sjukförsäkrings­avgift med tillhörande antal karensdagar. Näringsidkaren kan då antingen välja en högre avgift med kortare karenstid eller lägre avgift med längre karenstid. Egenföretagaren gör därmed en bedömning som innefattar både kostnader och risker vid en eventuell sjukdom.

Den grundläggande karenstiden i sjukförsäkringen för egenföretagare är sju dagar, men det finns även en möjlighet att fritt välja en karenstid på 1, 14, 30, 60 eller 90 dagar enligt vissa restriktioner. Men en egenföretagare som har fyllt 55 år kan dock inte byta till en kortare karenstid.

Denna så kallade 55-årsregel är föremål för åldersdiskriminering. Det ligger givetvis i den enskilde näringsidkarens intresse att ta del av viktig information gällande den egna näringsverksamheten, men en miss gällande just denna 55-årsregel är ytterst olycklig och oåterkallelig.

55-årsregeln för egenföretagare har visserligen lyfts upp i olika utredningar under lång tid, så sent som hösten år 2018. Ändå har regeln hittills lyckats leva kvar. Den är förlegad, i en tid där människor i värsta fall tvingas jobba långt in på ålderns höst. Vår vision är att även företagare efter en viss ålder ska kunna känna likvärdig trygghet gällande sjukförsäkringsfrågor och menar därför att 55-årsregeln bör tas bort.

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Josef Fransson (SD)

Alexander Christiansson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)