Ökad och förbättrad kollektivtrafik

Motion 2021/22:3198 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3198

av Jens Holm m.fl. (V)

Ökad och förbättrad kollektivtrafik

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut

2Ökad andel kollektivtrafik krävs för en fossilfri transportsektor

3Kollektivtrafiken behöver en hållbar återstart efter coronapandemin

4Ett sammanhållet kollektivtrafiksystem med resenären i fokus

5Staten måste bidra till en tillgänglig, säker och attraktiv kollektivtrafik

6Nationell handlingsplan för fördubblad marknadsandel för kollektivtrafiken

7Systematiskt arbete för sänkta taxor för att främja klimatsmarta resesätt

8Kollektivtrafik och ökad jämlikhet

9Skattebefria elbussar

10Avskaffa förmånsbeskattning av kollektivtrafikkort

11Subventionerna för förmånsbilar

12Stärk efterlevnaden av förmånsbeskattning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)