Ökad trygghet genom dold egendomsbevakning

Motion 2020/21:1107 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta dold egendomsbevakning som ett steg för ökad trygghet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skadegörelse såsom klotter och bilbränder har de senaste åren både ökat och präglat en del av tillvaron i vissa områden, på specifika platser och inom t.ex. SL:s kollektivtrafik. Det är en utveckling som går åt helt fel håll i vår strävan efter ett tryggt gemensamt samhällsrum.

I FAP:en (Polismyndighetens författningssamling) regleras hur och på vilket sätt exempelvis spaning sker. Idag är det förbjudet att arbeta med dold egendomsbevakning t.ex. kring klotterspan, vilket innebär försvårande och inskränkande av möjligheter för övriga samhället såsom bevakningsbolag och privatpersoner att ha möjlighet att effektivt bevaka egendom.

Nu måste dold egendomsbevakning ske uniformerat, vilket minskar möjligheten att göra ett effektivt arbete. En parallell kan dras till möjligheten att arbeta civilt som butikskontrollant, vilket ger oerhört mycket större resultat än om butikskontrollanten skulle vara uniformerad. Varför då inte möjliggöra samma typ av effektivt arbete när det kommer till klotterspan och förhindrande av bilbränder och liknande brottslighet?

Dold egendomsbevakning handlar främst om att man ges möjlighet att civilt klädd eller med utrustning som inte skyltas synligt övervaka ett specifikt objekt och i händelse av brott förenklar det ett gripande av rätt gärningsperson/gärningspersoner. Utifrån rådande omständigheter med en känsla av otrygghet och ett ökande antal brott bör vi tillåta effektiva åtgärder, såsom dold egendomsbevakning, för att stoppa den negativa trenden och bidra till en ökad känsla av trygghet och säkerhet.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)