Ökad trygghet och fler som arbetar – Moderaternas budgetmotion för 2022

Motion 2021/22:4040 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Motion till riksdagen

2021/22:4040

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Ökad trygghet och fler som arbetar – Moderaternas budgetmotion för 2022

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Det ekonomiska läget

2.1 Stark men ojämn återhämtning i omvärlden

BNP-tillväxten stiger i EU och euroområdet

Många länder har lång väg tillbaka

2.2 Stark återhämtning i Sverige

2.3 Fjärde högst arbetslöshet i EU och rekordhög långtidsarbetslöshet

3 Moderaternas riktlinjer för den ekonomiska politiken

3.1 De offentliga finanserna och det finanspolitiska ramverket

3.2 Reforminriktning

Öka självförsörjningen och tillväxten

Knäck kriminaliteten och stärk demokratin

Snabbare klimatomställning

Reformer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)