Ökade befogenheter för husrannsakan

Motion 2020/21:2349 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen bör ges ökade möjligheter till husrannsakan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den grova organiserade brottsligheten har på senare år brett ut sig allt mer. Omfatt­ningen är i dag så stor att det i media mer eller mindre uppfattas som vardagshändelser. Allt fler människor drabbas, direkt eller indirekt. Denna typ av brottslighet tenderar dessutom att ta sig allt grövre och våldsammare uttryck. Sprängningar och gängupp­görelser med skottlossning, inte sällan med dödlig utgång, sker mitt bland oskyddade medborgare. Oskyldiga som helt enkelt haft oturen att befinna sig på fel plats vid fel tillfälle har mördats eller skadats för livet.

Denna utveckling måste stoppas, och den måste stoppas nu. Staten måste en gång för alla återupprätta sitt våldsmonopol. Polisen behöver få ökade befogenheter för att kunna stävja den grova brottsligheten. Ett exempel på sådan åtgärd är möjligheten att göra husrannsakan för att leta efter vapen och sprängämnen. Enligt nu gällande lagstift­ning är det mycket svårt att göra husrannsakan utan en pågående förundersökning, vilket lämnar fritt spelutrymme till de kriminella ligorna.

Möjligheten att göra husrannsakan i preventivt syfte är viktig för att kunna lagföra de som begått brott. Det stör de kriminella i deras verksamhet, och vetskapen om att husrannsakan betydligt oftare kan komma att ske gör det betydligt svårare för ligorna att hantera vapen och sprängämnen.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)