Ökade befogenheter för rättsväsendet

Motion 2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen

2017/18:888

av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Ökade befogenheter för rättsväsendet

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Ökad säkerhet i domstol

2 Utöka säkerhetspersonalen

3 Ljudupptagning vid hemlig kameraövervakning tillåts

4 Överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning

5 Sänkta krav för användning av hemliga tvångsmedel

5.1 Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (”teleövervakning”)

5.2 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (”teleavlyssning”)

5.3 Hemlig kameraövervakning

5.4 Hemlig rumsavlyssning (”buggning”)

6 Tillgång till abonnemangsuppgifter

7 Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde

8 Inför brottsprovokation

8.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)